آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل ششم (بخش دوم))

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل ششم (بخش دوم))

اصول و مبانی سرپرستی و مدیریت سازمان ها و مراکز 

تعريف سازمان 

گروهي متشکل از دو يا چند تن که در محيطي با ساختار منظم و از پيش تعيين شده براي نيل به اهداف گروهي با يکديگر همکاري ميکنند. اجزای سازمان عبارتند از: منابع انسانی، ابزار و تفکر

انواع سازمان ها 

سازمان هاي انتفاعي و غيرانتفاعي

سازمان هاي توليدي و خدماتي

سازمان هاي دولتي و خصوصي 

1 -سازمان‌ هاي انتفاعي: سازمان‌ هايي هستند که با هدف کسب سود تشکيل ميشوند.

2 -سازمان‌ هاي غيرانتفاعي: اين سازمان‌ ها، با اهداف اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و سياسي تشکيل ميشوند مانند اتحاديه‌ هاي کارگري و انجمن‌ هاي مذهبي.

3 -سازمان‌ هاي توليدي: اين سازمان‌ ها از مواد خام يا مواد اوليه براي توليد کالا استفاده ميکنند.مانند کارخانه‌ هاي توليد کفش و تلويزيون. 

4 -سازمان‌ هاي خدماتي: اين نوع از سازمان‌ ها خدمات ارائه ميکنند مانند خدمات مشاوره عموميو خدمات پزشکي.

5 -سازمان‌ هاي دولتي: اين نوع سازمان‌ ها تحت کنترل دولت هستند.

6 -سازمان‌ هاي خصوصي: اين نوع سازمان‌ ها به جاي کنترل دولت توسط افراد يا بخش دولتي کنترل ميشوند

تعريف مديريت 

فرايند برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و نظارت بر کار اعضاي سازمان و کاربرد کليه منابع قابل دسترسي براي رسيدن به هدف‌ هاي تعيين شده سازمان.

 

انواع مديران 

1 -ازنظر فعاليت‌ هاي سازماني :

مديران وظيفه اي

مديران عمومي

2 -از نظر سطح سازماني :

مديران عملياتي

مديران مياني

مديران عالي

تعاريف مديران وظيفه اي و مديران عمومي 

مديران وظيفه اي)تخصصي) : کارکناني با مهارت‌ هاي ويژه در زمينه خاص مانند حسابداري، امور پرسنلي و غيره.

مديران عمومي: مسئول کليه وظايف و فعاليت‌ هايي هستند که در يک واحد يا يک سازمان انجام ميشود مانند توليد، بازاريابي و امورمالي.

تعاريف مديران عملياتي، مياني و عالي 

مديران عملياتي)خط اول) : مديران در اين سطح مستقيماً مسئول توليد کالا و خدمات هستند مانند سرپرستان.

مديران مياني : اين مديران به طور مستقيم به مديران رده بالا گزارش ميدهند و پل ارتباطي ميان مديران عالي و عملياتي هستند.

مديران عالي : گروه کوچکي از مديران را تشکيل ميدهند. واين مديران اهداف، خطمشي‌ ها و راهبردهاي سازمان را تشکيل ميدهند

مهارت‌ هاي مورد نياز مديران: 

1 -مهارت‌ هاي ادراکي

2 -مهارت‌ هاي انساني

3 -مهارت‌ هاي فني 

مهارت‌ هاي ادراکي : اين مهارت به مدير امکان ميدهد که سازمان را به صورت يک کل در نظر بگيرد و روابط متقابل بخش‌ هاي مختلف و چگونگي تأثير هر قسمت در کل سازمان را پيشبيني کند. 

مهارت هاي انساني: اين مهارت به مدير امکان ميدهد تا با افراد، در کنار آنها و به طور مؤثر با آنها کار کند. مديران در همه سطوح به اين مهارت نياز دارند. 

مهارت‌ هاي فني : اين مهارت‌ ها به معني توانايي به کار بردن ابزار، شيوه‌ ها و دانش مورد نياز براي اجراي يک زمينه تخصصي است. 

 

وظايف مدير: 

1 -برنامه ريزي

2 -سازماندهي

3 -هدايت

4 -نظارت

5 -خلاقيت

 انواع مشاغل رشته کامپیوتر و فرصتهای شغلی در حوزه برنامه نویسی 

 عبارت است از:  

* مسئول کارگاه آموزش کامپیوتر

*مسئول آرشیو نرم افزاری

*برنامه ساز سیستم های کامپیوتری

*فعالیت در کارگاه سخت افزار

* راهبر سیستم های کاربردی کامپیوتر

*دستیار تولید کننده سیستم های کامپیوتری

*نصاب و راهبر سایت کامپیوتر

* سرپرست سایت کامپیوتر

*راهبر روند های کنترل فرایند های صنعتی

*سرپرست راهبری شبکه های محلی کامپیوتری

*تحلیل گر سیستم

معرفی رشته مهندسی کامپیوتر 

هدف : رشته مهندسی کامپیوتر که به طراحی و ساخت اجزای مختلف کامپیوتر میپردازد، لذا از اهمیت بسیار زیادی در دنیای امروز برخوردار است. هدف از طی این دوره تربیت کارشناسانی است که در زمینه تحلیل، طراحی، ساخت و راه اندازی دستگاه ها و مجموعه های سخت افزاری جدید، بررسی و شناخت مجموعه های سخت افزاری و نرم افزاری موجود، نگه داری، عیب یابی و تعمیر و اصلاح و توسعه فعالیت کنند. 

طراحی، شبیه سازی، فراوری، پردازش، سنجش، آموزش، ویرایش و ... همه مفاهیمی هستند که با بالاترین دقت و در کوتاه ترین مدت زمان ممکن در برنامه های نرم افزاری کامپیوتر انجام میشوند. لذا هدف از این رشته تربیت نیروی متخصص برای انجام امور فوق است

توانایی های فارغ التحصیلان 

 فارغ التحصیلان این مقطع، قابلیت ها و توانایی های زیادی دارند و چنانچه در مسیر مناسب هدایت شوند، قادر خواهد بود مشکلات زیادی را حل کنند. برخی از این توانایی ها به شرح زیر است :

1 -بررسی و شناخت نرم افزارها و سخت افزارهای جدید و به کارگیری آنها

2 -بررسی کمبودها و نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری بخش های صنعت و خدمات و تدوین نیازهای آنها، امکان سنجی و تعیین ابزار و نیروی انسانی لازم برای رفع کمبودها

3 -تجزیه و تحلیل سیستم های کوچک و متوسط نرم افزاری و سخت افزاری و ارائه راه حل مناسب برای اجرای آنها

4 -طراحی مجموعه های کوچک و متوسط نرم افزاری و سخت افزاری و تولید طرح های اجرایی برای آنها

5 -اجرای طرح های کامپیوتری، نصب، آزمایش و آموزش آنها

6 -پشتیبانی و نگه داری سیستم های نرم افزاری شامل شناسایی خطاها، رفع خطاها و افزودن امکانات جدید به سیستم ها

7 -عیب یابی کامپیوترها و سیستم های کامپیوتری و رفع عیب ها

8 -شناسائی فنون جدید طراحی و ساخت کامپیوتر و ارزیابی و به کارگیری آنها

توانایی های ذکر شده مربوط به کارشناسان نرم افزار و سخت افزار میباشد، اما روشن است که کارشناسان نرم افزار در محدوده مسائل نرم افزاری توانایی بیشتری دارند و برعکس کارشناسان سخت افزار در محدوده مسائل سخت افزاری از توانایی بیشتری برخوردارند

ماهیت

کامپیوتر دارای دو جزء متفاوت سخت افزار و نرم افزار است. اجزاء فیزیکی و قابل لمس کامپیوتر مانند مدارها و بردهای الکترونیکی سختافزار نامیده میشوند. نرم افزار جزء غیرقابل لمس کامپیوتر است. نرم افزار برنامه ها و داده هایی است که به کامپیوتر فرمان میدهند که چه عملی را انجام دهد. یک مهندس نرم افزار یاد میگیرد که چگونه نرم افزارهای بزرگ و عظیم را طراحی و برنامه ریزی کند، تست و ارزیابی نهایی نماید و در نهایت مستند سازد. 

پس بدینگونه نیست که یک تعمیرکار کامپیوتری یک مهندس سخت افزار و یک اپراتور کامپیوتر یک مهندس نرم افزار به برنامه ای تلقی گردد. نرم افزار در حقیقت روح و جان کامپیوتر است که به سخت افزار هویت میبخشد و اصولاً گفته میشود که برای به کارگیری سخت افزار ساخته شده باشد. نرم افزارها را میتوان به دو دستۀ کلی دسته بندی کرد که عبارتند از : نرم افزارهای سیستمیو نرم افزارهای کاربردی. 

نرم افزارهای سیستمی برنامه هایی هستند که کامپیوتر برای فعال شدن یا سرویس دادن به آن نیاز دارد و این دلیل از سوی سازندگان سیستم کامپیوتری عرضه میشوند و مهم ترین آنها سیستم عامل، برنامه های سودمند و مترجم های زبان میباشند. نرم افزارهای کاربردی نیز برنامه هایی هستند که کاربر یا خود آنها را مینویسد یا شرکت های نرم افزاری آنها را تهیه عمومیت برنامه های سیستم را نداشته و برای زمینه های کرده و برای فروش عرضه میکنند. این گونه برنامه ها معمولا مختلف مهندسی، علمی، تجاری، آموزشی، تفریحی و یا طراحی نوشته میشوند.

مهندسی سخت افزار در مقطع لیسانس به مطالعه و بررسی طراحی سخت افزاری، کنترل سخت افزاری و شبکه های کامپیوتری میپردازد. برای مثال یک مهندس سخت افزار میتواند طراحی سخت افزاری کند که با IC ها کامپیوتر کار کند و یا از دروازه های کامپیوتر استفاده نماید و در نهایت میتواند به طراحی مدارهای مجتمع دیجیتالی بپردازد که البته به این بخش از سخت افزار بیشتر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پرداخته میشود. 

گرایش های مقطع لیسانس  

رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش سخت افزار و نرم افزار است که البته این دو گرایش در مقطع کارشناسی تفاوت قابل توجهی با یکدیگر ندارند. گرایش سخت افزار در برگیرنده فعالیت های آموزشی، پژوهشی و صنعتی در خصوص قطعات، بردها، تجهیزات و در نهایت سیستم های کامپیوتری در مقیاس های مختلف است و یکی از شاخه های مهم آن به نام معماری کامپیوتر )طراحی و ساخت کامپیوتر) میباشد. هدف از گرایش نرم افزار کامپیوتر، آموزش و پژوهش در زمینه زبان های مختلف برنامه نویسی، سیستم های عامل مختلف و طراحی انواع الگوریتم ها میباشد. 

آینده شغلی، بازار کار، درآمد  

با توجه به گسترش روزافزون دنیای کامپیوتر امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به متخصصان کامپیوتر احساس میشود. امروزه یک مهندس کامپیوتر اگر علاقمند به کار باشد، هیچ وقت با مشکل بیکاری روبه رو نمیشود. به خصوص مهندسین نرم افزار فرصت های شغلی بیشتری داشته و برای کارکردن نیاز به امکانات و تجهیزات زیادی ندارند. فرصت های شغلی این رشته به حدی گسترده و متعدد است که نه تنها فارغ التحصیلان این رشته به راحتی جذب بازار کار میشوند بلکه دانشجویان دو سال آخر این رشته نیز میتوانند وارد بازار کار شده و فعالیت کنند. برای مهندسین سخت افزار هم امکان کار در شرکت های تولید کننده قطعات و دستگاهها و مراکز صنعتی – تولیدی بسیار فراهم است و از نظر سطح درآمدی هم با توجه به دانش و پشتکار شخصی در حد قابل قبول و ایده آلی قرار دارند. از طرفی با توجه به استفاده روزافزون از شبکه اینترنت زمینه کار در این موضوع نیز بسیار مهیا است. 

توانایی های جسمی، علمی، روانی و ... مورد نیاز و قابل توصیه 

توانایی علمی: یک مهندس کامپیوتر باید سخت کوش و با پشتکار باشد چون رشته کامپیوتر رشته پویایی است و همیشه باید اطلاعاتش به روز بوده و به دنبال فراگرفتن مطالب جدید باشد. مهندس کامپیوتر باید پایه ریاضی قوی داشته و توانایی اش در زمینه فیزیک خوب باشد. همچنین لازم است فردی خلاق باشد تا بتواند مسائل را از راه های ابتکاری حل کند. 

علاقمندی ها: مهندس کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار باید به یادگیری و مطالعه علاقمند باشد تا پیشرفت در خور توجه داشته باشد. همچنین باید از جستجو و کاوش در مدارها و ریزساختارها استقبال کند و به کار با کامپیوتر علاقه داشته باشد. 

توانایی مالی: با توجه به توضیحات گفته شده داشتن یک دستگاه کامپیوتر برای یک مهندس کامپیوتر امری ضروری به نظر میرسد ولی این گونه نیست که بدون داشتن کامپیوتر دانشجویان از ادامه تحصیل و پیشرفت باز بمانند.

وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر : رشته کامپیوتر که باعث جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات شده است، رشته روز و رشته آینده است تا جایی که پیش بینی میشود تا ۱۰ سال دیگر در کشورهای پیشرفته مردم همانقدر که بر نیروی برق وابسته هستند به شبکه اینترنت وابسته خواهند شد. با توجه به توضیحات گفته شده روند رو به رشد استفاده از کامپیوتر در زندگی روزانه اشتغال و موقعیت کاری برای فارغ التحصیلان این رشته فراهم است تا در قالب شرکت های تولید کننده نرم افزار، شرکت های تولید کننده قطعات، مراکز صنعتی – تولیدی، شرکت ها و مؤسسات خدماتی، مراکز آموزشی و ... مشغول به کار شده و فعالیت کنند. با توجه به پیشرفت کند ایران نسبت به جامعه جهانی کامپیوتر در سال  های اخیر نیاز به مهندسین خلاق و کوشا در این زمینه کاملا احساس میشود. 

روند رو به رشد استفاده از کامپیوتر در محافل عمومی و خصوصی، استفاده گسترده از شبکه اینترنت و زمینه های مرتبط با آن، فراهم آمدن شرایط آموزش و تجارت الکترونیک همه و همه دست به دست هم داده اند تا از اکنون چشم انداز روشنی نسبت به آینده این رشته وجود داشته باشد به نحوی که فعالان در این زمینه از آینده معلوم و مطمئنی برخوردار خواهند بود. تنها نگرانی به قسمت نرم افزار مربوط میشود که باید مهندسان خلااق ایرانی اقدام به تهیه نرم افزارهای گوناگون و کارآمد کرده تا تنها مصرف کننده صرف نباشیم. 

 

نکات تکمیلی : بعضی از افراد تصور میکنند که مهندسی سخت افزار در حد یک تعمیرکار کامپیوتر است در حالی که کار یک مهندس سخت افزار، تعمیر یا نصب و راه اندازی کامپیوتر نیست. هر چند که میتواند چنین کاری را انجام دهد. در واقع کار یک مهندس سخت افزار، طراحی های سخت افزاری است و به همین دلیل در دانشگاه دروسی مثل ریاضیات و یا مدارهای منطقی را مطالعه میکند همچنین برخالف تصور کسانی که یک اپراتور را در حد یک مهندس نرم افزار میدانند، باید گفت که یک مهندس نرمافزار لازم است از دانش ریاضی خوبی برخوردار باشد تا بتواند برنامه های کامپیوتری را طراحی کند و آنها را توسعه دهد. برای مثال باید بتواند یک کار گرافیکی را از بنیان طراحی کند. کاری که از عهده یک اپراتور بر نمیآید. و به همین دلیل کلاسهای آزاد آموزش کامپیوتر هیچ وقت نمیتوانند یک مهندس کامپیوتر پرورش دهند. 

نکات کسب و کار در رشته کامپیوتر 

دانشجویان رشته مهندسی نرم افزار در طول دوران تحصیل، بیشتر علومی را از کامپیوتر یاد میگیرند که پایۀ علم مهندسی نرم افزار به شما میرود و دروسی مانند طراحی الگوریتم، نظریه زبان ها، کامپایلر و... قرار است دید روشنی از کارکرد سیستم های نرم افزاری به دانشجو بدهد. دروس تخصصی مانند برنامه نویسی پیشرفته، هوش مصنوعی، طراحی بانک اطلاعاتی، مهندسی اینترنت و... نیز ارائه میشوند که از بالاترین درجۀ اهمیت برخوردارند زیرا دانشجو پس از فارغ التحصیل شدن از این دروس در محیط کاری خود باید استفاده کند. بنابراین بهتر است این دروس را با دقت بیاموزید زیرا در آینده نزدیک باید برای کسب درآمد از آنها استفاده کنید، زیرا کارفرما برای نمره شما به شما حقوق نمیدهد بلکه برای کاری که توانایی انجامش را دارید حقوق میگیرید.

تاريخچه بهره وري  

به طور رسمي و براي نخستين بار لغت بهره وري توسط فردي به نام كنه در سال 1376 ميلادي در مقاله اي به كار برده شد. بيش از يك قرن بعد يعني در سال 1883 ميلادي شخص ديگري به نام ليتر بهره وري را قدرت و توانايي توليد كردن تعريف كرد و در واقع اشتياق به توليد كردن را همان بهره وري دانست. از اوايل قرن بيستم اين لغت داراي مفهوم دقيق تري شد و براي اولين بار در تعريف آن ارتباط بين ستانده و داده مطرح شد. در سال 1900 میلادي ارلي بهره وري را ارتباط بين بازده و وسايل كار به كار رفته براي توليد بازده تعريف كرد. و بالاخره شخصيت هاي حقيقي و حقوقي تعاريف ديگري از بهره وري را به شرح زير مطرح ساختند: 

سازمان همكاري اقتصادي اروپا : در سال 1950 تعريف كاملتري از بهره وري را به شرح زير مطرح ساخت: بهره وري خارج قسمت، بازده به یكي از عوامل توليد است بدين ترتيب ميتوان از، بهره وري سرمايه، بهره وري مواد و... نام برد. 

مفهوم بهره وري  

پرسشي كه در وهله نخست به ذهن هر خواننده اي متبادر ميشود اين است كه بهره وري چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش از طرف صاحب نظران علم بهره وري تعاريف گوناگوني ارائه شده یكي از بهترين تعاريفي كه تاكنون براي بهره وري ارائه شده تعريف زير ميباشد: 

بهره وري = كارائي + اثربخشي 

بهره وري يعني : درست انجام دادن كار درست

در تعريف فوق درست انجام دادن كار را كارایي نيز ميگويند يعني اينكه از حداقل مواد، حداكثر محصول برداشت شود يا از مقدار معيني مواد، محصولي با كيفيتي بالاتر توليد شود. اگر به تعريف ارائه شده براي بهره وري توجه شود جزء ديگر آن كار درست انجام دادن است که اصطلاحا به آن اثربخشي ميگويند. مثلاً ممكن است با مصرف كمتر مواد،محصول بيشتري توليد كرد وليكن اين محصول كيفيت مطلوب مورد نظر مشتري را نداشته باشد. در اين حالت كارائي واقع شده است وليكن چون محصول فاقد كيفيت لازم است از اين رو اثر بخش نبوده و نميتواند رضايت مصرف كننده را جلب كند. بنابراين ملاحظه ميشود كه تحقق كارائي و يا اثربخشي به تنهايي موجب افزايش بهره وري كاري كه انجام ميشود كار درستي )يعني مفيدي) باشد و نخواهد شد. به عبارت ديگر در مقوله بهره وري بايد اولاً ثانياً اين كار به بهترين نحو انجام شود. با تحقق اين دو شرط ميتوان اطمينان حاصل كرد كه به رهوري محقق شده است. از طرف ديگر بهره وري عبارت از ارتباط فيزيكي ميان مقدار توليد ايجاد شده )ستانده) و مقدار منابع به كار رفته )نهاده) درآن در دوره توليد است. 

نهاده )Input) / )Output)ستانده )=Productivity )بهره وري 

درهرحال مفهوم بهره وري را بايستي فراتراز تعاريف اقتصادي وبه عنوان مقوله اي فرهنگي بررسي وجستجو نمود. در اين منظر بهره وري به مفهوم استفاده كردن بهينه ازمنابع و امكانات در دسترس ميباشد.

تعریف بهره وری از دیدگاه های مختلف  

علم اقتصاد: بهره وري، مهارت در توسعه انساني و سود آوري است.

علم اجتماعي: بهره وري، قابليت انجام امور امروز بهتر از ديروز به طور مداوم ميباشد.

صنعت: بهره وري، بهبود وضع موجود و استفاده مؤثر از عوامل توليد ميباشد.

فني و محدود: بهره وري، نسبت ستانده به هر يك از عوامل توليد است.

علوم اقتصادي و اجتماعي: بهره وري، بهبود كيفي كار و زندگي و رفاه انسان كه در نهايت باعث بالا بردن كيفيت و كميت كالا يا خدمات ميشود.

علم فيزيك: بهره وري، بالا بردن توان )راندمان) كار با توجه به كميت و كيفيت كالا يا خدمات ميباشد.

عاميانه: بهره وري، قانع نبودن به وضع موجود و تلاشو تكاپو در جهت بهينه كردن آن. به طور كلي بهره وري محصول نوعي نگرش خلاق در جهت بهبود و پويايي وضع موجود از طريق بالابردن كميت و كيفيت، اثر بخشي، سودآوري تناوب كار و جلب رضايت نيروي انساني ميباشد.

 

اهداف بهره وري  

*شناخت ميزان بهره وري منابع شامل منابع انساني، فيزيكي، مالي و...درشركت

*بررسي علل پايين بودن بهره وري منابع وآسيب شناسي آن

*ارائه كمك هاي فكري وتخصصي به واحدهاي تابعه درزمينه دركواجراي سياست ها و برنامه هاي دولت درجهت ارتقا بهره وري

*انجام مطالعات وبررسي لازم جهت استقرار چرخه مديريت بهره وري.

*تهيه برنامه هاي لازم درخصوص ايجاد،توسعه وترويج فرهنگ بهره وري درشركت واستفاده بهينه ومؤثرازمنابع.

*تلاش درزمينه انتقال تجربيات مؤثردر زمينه مديريت بهره وري به شركت وبرخورداري شركت از الگوهاي موفق درزمينه ارتقا سطح بهره وري.

*جمع بندي وتهيه وارائه گزارش هاي نوبهاي ازچگونگي وضعيت بهره وري دستگاه براي انعكاس به مراجع ذيربط. 

راه هاي ارتقای بهره وري  

براي افزايش كيفيت كار، لازم است گروهي متشكل ازكارشناسان مالي و اداري ونيروي انساني تشكيل و فهرستي از كارهايي كه انجام آنها موجب ايجادانگيزه بيشتردرنيروي انساني،تقويت روحيه مشاركت وكارگروهي و ارتقا بهره وري ميگردد تهيه نمايند.اما به طوركليتر موارد زيرميتواند مدنظر قرارگيرد: 

*بهبود كيفي عامل كار )نيروي انساني) مهمترين عامل در بهبود بهره وري تلقي ميشود.

*نگرش مثبت داشتن و ترويج فرهنگ آن درسازمان

*ارتقا وكسب مهارت هاي جديد از طريق آموزش،اجراي كارگروهي وكمك به همكاران

*توجه به بهداشت،تفريح، ساعات كاروحفظ سلامتجسماني كاركنان

*به كار گماردن افراد مناسب درمشاغل مناسب

*بررسي و بازنگري درروابط مديروكاركنان وهدايت صحيح افراد ازطريق توجه عاطفي وانساني وشيوه هاي ايجاد دوستي واعتماد پايدار.

*استفاده ازنظرات وپيشنهادات كاركنان، فراهم آوردن زمينه وتشريك مساعي درراستاي رسيدن به هدف هاي سازماني.

*تشكيل كميته اي جهت بررسي ساختارسازماني ومنابع انساني درجهت بهسازي وهمسويي ساختارسازمان بامحيط پيرامون.

*تجديد ساختاراقتصادي درجهت فراهم آوردن تجزيه وتحليل اقتصادي و قيمت تمام شده فعاليت هاي شركت ونيازسنجي بازار و نيز بررسي آثاراقتصادي خصوصي سازي برهريك ازفعاليت هاي سازمان.

*استفاده ازتكنولوژي و ماشين آلاتپيشرفته ومناسب.

*تلاشدرجهت كاهش هزينه ها و صرفهجويي در به كارگيري منابع وامكانات بادرنظرگرفتن كارايي و اثربخشي فعاليتها

*اولويت دادن به تكميل طرح هاي نيمه تمام. 

ولی به طور کلی میتوان گفت راه های افزایش بهره وری در شرکت های مختلف متفاوت است که در زیر به برخی از رویکردهای آن میپردازیم. 

کاهش ضایعات 

یکی از راه های افزایش بهره وری کاهش ضایعات است. ضایعات و افزایش روزافزون آن، یکی از پدیده های تولید انبوه است که کشورهای صنعتی ازجمله اروپاییان در جستجوی یافتن راه هایی برای جلوگیری و قطع این جریان هستند. کاهش ضایعات یکی از اصول اساسی زندگی اجتماعی بشری است که از هزاران سال قبل بدون آنکه آگاهی از مفهوم آن داشته باشند به کار میبستند. به عنوان مثال انسان وقتی با کم آبی روبرو میشد از مصرف غیرضروری آن خودداری میکرد، زارعان اگر زمین کمتری برای کشت دارند تلاش بیشتری برای بهره برداری از تمامیآن به خرج میدهند. و ده ها مثال از اینگونه زندگی اجتماعی بشری همه و همه حکایت از ضایعات دارند. موضوع قطع جریان ضایعات و یا کاهش آن و همچنین دورسازی ضایعات اجتناب ناپذیر، به دلیل حجم بالای منابع تولیدی تلف شده و خسارت محیطی بالقوه از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت کاهش ضایعات در اقتصاد ملی به قدری است که بسیاری از رسانه های کشوری گاه و بی گاه به بیان مطالبی ازضایعات منابع کشوری پرداخته و اهمیت آن را به مردم گوشزد میکنند. با کـــاهش ضایعات و درنتیجه کاهش هزینه ها، سود بیشتری عاید شرکت میشود که بخشی از آن نیز به عنوان بهره وری به کارگران و کارکنــان پرداخته میشود. در نتیجه آنها نیز میتوانند با داشتن درآمد بیشتر زندگی بهتری را برای خود وخانواده خود و درنتیجه افراد جامعه فراهم آورند. از این رو، تولید بهتر و با ضایعات کمتر علاوه بر آنکه سطح زندگی کارگران را بهبود میبخشد موجب شکوفایی اقتصاد مملکت نیز میگردد. 

اگر این اصل را که برای کاهش ضایعات باید برنامه ای مناسب و کارآمد داشته باشیم، قبول کنیم، تهیۀ یک برنامه جامع اجرایی برای هماهنگ ساختن اقدامات و تلاش هایهمه بخشها و واحدهای سازمان ضرورتی اجتناب ناپذیراست. این برنامه موجب هدایت تلاش هایسازمان درجهت تأمین نیازها و ابزارهای کاهش ضایعات میگردد. 

یکی دیگر از راه های کاهش ضایعات نوسازی و توسعه فناوری است.  

هرگونه توسعه تکنولوژیک مستلزم افزایش مهارت کارکنان است که میبایست به همراه سایر زمینه های موردنیاز مربوط به تغییرات تکنولوژیک به مرحله اجرا درآید. فناوری های جدید بر روی ساختار سازمانی، مهارت ها، روابط کارکنان و مشاغل تأثیر خواهد گذاشت. لذا کلیه موارد فوق و سایر زمینه های مرتبط با آنها میبایست مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته و اصلاحات یا تغییرات لازم جهت استفاده بهینه از آنها داده شود.

ایجاد تعهد در کارکنان 

یک کارمند متعهد برای سازمان فوق العاده ارزشمند است. او میتواند با انجام به موقع کارها و حس مسئولیت در افزایش تولید و بهره وری مؤثر باشد. لذا سعی کنید کارمندان متعهدی برای سازمان تربیت کنید. مدیران میتوانند با برآورده کردن نیازهای اساسی کارکنان، برقراری اعتماد متقابل میان خود و آنها و ایجاد یک فرهنگ عاری از سرزنش، آنها را نسبت به سازمان متعهد کنند. تا زمانی که نیازهای روحی و روانی کارکنان برآورده نشود هرگز به طور کامل نسبت به سازمان احساس تعهد نخواهند کرد. تنها متعهد ساختن کارکنان به سازمان کافی نیست بلکه باید تعهد آنها را به سازمان همواره حفظ کرد. یکی ازمؤثرترین راههای حفظ تعهد در کارکنان و نگهداشتن آنها درسازمان، غنی سازی شغل و افزایش انگیزه در آنان است. قدردانی از افراد به خاطر عملکرد برترشان انگیزه ای است در حفظ تعهد کارکنان و ایجاد رضایت شغلی در آنان. استفاده از محرک های مالی نظیر افزایش حقوق )مزایا)، پرداخت های موردی تشویقی و غیره برای عملکردهای استثنایی و دارای بهره وری بالای کارکنان از لحاظ حفظ تعهد کارکنان حائز اهمیت است. لازم به توضیح است که هرگز ارزش و تأثیر عمیق استفاده از اصطلاحات ساده متشکرم، دستتان درد نکندو... در مقابل انجام کارهای ساده را دست کم نگیرید زیرا این کارها سبب ایجاد تعهد در کارکنان و به دنبال آن افزایش فعالیت و بهره وری در آنها میگردد. 

توجه به کارکنان 

تجربه نشان داده است که یک سازمان فقط با اتکا به کارکنان خود میتواند موفق باشد. از این رو سازمانهای نیک اندیش همواره بر بهبود مستمر کیفیت کاری کارکنان خود توجه خاصی میکنند و این الگوی رفتاری در مدیران سازمان ها، کاهش ضایعات و بهبود کیفیت محصول را به همراه دارد که نتیجه نهایی آن نیز افزایش بهره وری است. دادن مشاغل جدید یا بهتر به افراد نشان دهنده آن است که شما برای موفقیت های آنان ارزش قائل هستید. این کار شما آنها را به کسب موفقیت های بیشتر تشویق میکند. یکی از روش های ساده و اثربخش برای ارتقای کارکنان با توجه به دو سؤال مهم زیر اعمال میشود: اول آنکه آیا آنها توانایی لازم برای انجام کار را دارند؟ دوم اینکه آیا آنها انگیزه لازم برای انجام کار را دارند؟ تنها کارمندی که هم از انگیزه و هم از توانایی لازم برخوردار باشد میتواند بهره وری شرکت را افزایش دهد. ولی اگر فردی بدون استحقاق لازم ارتقاءیافته باشد علاوه بر اینکه باعث رنجش خاطر و نارضایتی سایر کارکنان شایسته تر می ً شود، خود نیز احساس ناامنی کرده و دائما در دلهره به سر خواهد برد که همه این موارد باعث فعالیت کمتر و کاهش بهره وری خواهدشد. بعضی از مدیران نیازهای تولید را به سایر نیازهای سازمانی مقدم می شمارند و برعکس عدهای دیگر به افراد بیش از تولید اهمیت میدهند. هر دو سبک مذکور اشتباه است. 

استفاده از استعدادها 

تشخیص و استفاده از استعدادهای فردی افراد یکی از سازندهترین و ارضا کننده ترین کارهای یک مدیر است که میتواند به شکل ابزاری قوی در راه افزایش بهره وری به کارگرفته شود. در سازمان ها به ویژه سازمانهای بزرگ، اغلب اوقات استعداد های فردی به طور کامل مورد بهره برداری کامل قرار نمیگیرند و گاهی اوقات کاملاً ناشناخته باقی میمانند. یعنی استعدادهای بالقوه در راستای افزایش بهره وری به کارگرفته نمیشوند که خود یک نوع فرصت از دست رفته افزایش بهره وری محسوب میشود. بنابراین، لازم است مدیران سعی کنند توانمندی هایی را که به طورکامل مورداستفاده قرار نگرفته اند کشف و راه های بهتری برای استفاده بیشتر از آنها در راستای افزایش بهره وری پیدا کنند. 

انگیزه

مسلماً پول تنها عامل انگیزش افراد نیست. اما اگر حقوق افراد خیلی نازل باشد باعث از بین رفتن انگیزه آنها میشود. درنتیجه پاداش مالی همچنان به صورت یک انگیزش قوی برای آنها باقی میماند. از این رو، سعی کنید از پاداش های تشویقی به عنوان راهی برای سهیم کردن کارکنان در موفقیت های سازمان و بهره وری حاصل از آن استفاده کنید نه به عنوان عامل ایجاد انگیزه. به عبارتی برای کارکنان تفهیم شود در بهره وری کاری که انجام میدهند سهیم اند. 

بزرگترین ایجاد عامل انگیزه در افراد این است که به آنها نشان داده شود به نحوی در مالکیت سازمان شریک هستند. و این همان سهیم کردن کارگران در بهره وری حاصل از کارشان است که به نوبه خود موجب افزایش بهره وری میگردد. ازطرفی پاداش های پرداختی یا سهیم کردن کارگران در بهره وری کارشان باید عادلانه باشد، در غیراین صورت ممکن است نتیجه عکس بدهد. به عبارتی ساده باید گفت ثمرات و مزایای حاصل از بهره وری باید به طور عادلانه بین مدیریت و کارگران تقسیم شود. بهره وری بسیار بالای افراد بیش از پرداخت های اضافی به آنها ارزش دارد. ولی همه افراد پاداش عادلانه را دوست دارند.

توجه به تغییر 

تغییر برای سازمان ها راهی برای افزایش بهره وری و حفظ توان رقابتی آنهاست. بنابراین، میتوان گفت جهت رشد سازمان ها، تغییر امری اجتناب ناپذیر است و افراد سازمانی باید با روند تغییرات سازگاری داشته باشند. این سازگاری میتواند ازطریق فراگیری مهارت های جدید حاصل شود. در بسیاری از موارد ممکن است یادگیری تغییر، خود یک تغییر عمده محسوب شود، در این صورت یکی از بهترین روش های ایجاد شیوه کار و تفکر جدید و سازگار، تشکیل یک «سازمان یادگیرنده» است. سازمان یادگیرنده، سازمانی است که در آن شیوه تفکر تغییر - گرا برای همه افراد به یک عادت تبدیل میشود. به همین علت تغییر همواره در حال رخ دادن است و کلیه فرایندها و سیستم ها به طور طبیعی در معرض بازنگری مستمر قرار میگیرند. این نوع رویکرد، توسعه سازمان را تسهیل میکند و این اطمینان را به وجود میآورد که در مواقع اضطراری، سازمان آمادگی کامل برای مدیریت بحران را دارد. اما برای اثربخشتر شدنتغییرات عمده، الزم است این نوع تغییرات به همه افراد و همه موارد تسری داده شوند. امروزه تغییر مهمترین عامل تغییرات عمده، لازم است این نوع تغییرات به همه افراد و همه موارد تسر مؤثر در مدیریت کسب و کار موفق است. سازمان ها و افراد شاغل در آنها باید نگرش مثبتی نسبت به مسئله تغییر داشته باشند، تا از این طریق توان رقابتی خود در بازارهای تهاجمی امروزی را حفظ کنند. بی توجهی به یک روند درحال تغییر ممکن است بسیار پرهزینه باشد. تغییر برای سازمان ها راهی برای رشد افزایش بهره وری و حفظ توان رقابتی است. درمورد افراد فرصت های به وجود آمده در اثر تغییر، موجب غنی سازی زندگی شغلی و خصوصی آنها میشود. انسان ها باید به نحوی خود را با تغییر هماهنگ کنند، چرا که در غیر این صورت بهره وری آنها کاهش یافته و توان رقابتی خود را از دست خواهند داد. 

منابع تأمین مالی کسب و کار

به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه اندازی کسب وکار ها، همواره به عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده است. فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماه ها به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه مدیریت کسب و کارها منصرف کند. از سوی دیگر، بدون تأمین مالی کافی، کسب و کارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید. کمبود سرمایه گذاری عاملی مؤثر در شکست بسیاری از کسب و کارهاست، با این حال به دلیل نرخ بالای مرگ و میر کسب و کارهای کوچک جدید، مؤسسات مالی تمایل چندانی به قرض دادن وجوه یا سرمایه گذاری در آنها ندارند. فقدان سرمایه کافی، کسب و کار نوپا را با رها ساختن بر بنیان مالی ضعیف، مستعد شکست خواهد کرد. سرمایه ای که کارآفرینان برای راه اندازی کسب و کار هایشان نیاز دارند، کاملاً همراه با ریسک است، چرا که سرمایه گذاران در این کسب و کارهای نوپا در قبال امکان دستیابی به پاداش های چشمگیر )سود سرمایه ای) باید برای احتمال از دست دادن کل سرمایه تزریق شده خود آماده باشند. طیف گستردهای از منابع تأمین مالی )با امکان پذیری و هزینه‌ های گوناگون)، در دسترس کارآفرینان قرار دارد و روش های متفاوتی برای طبقه بندی آنها پیشنهاد شده است. در یک طبقه بندی از این منابع، دیکینز و فریل )2003 )منابع مالی شرکت های کارآفرینی را به دو دسته درونی و برونی بخشبندی کردهاند. در گزارشی که توسط شرکت مالی «امکو» ارائه شده است، منابع مالی به سه دسته منابع سهام )حقوق صاحبان سهام)، منابع بدهی )استقراض) و دیگر منابع دسته بندی شده بودند. در یک تقسیم بندی دیگر، کاردلو )1999 )منابع مالی در دسترس کارآفرینان را به دو دسته تقسیم کرده است: منابع غیررسمی و منابع رسمی. در این مقاله با تلفیق تقسیم بندی های فوق، منابع به چهار دسته تقسیم شده است. این چهار دسته عبارتند از: 

منابع خصوصی تأمین مالی؛  

منابع تأمین مالی از طریق بدهی )استقراض)؛

منابع تأمین مالی از طریق سرمایه )حقوق صاحبان سهام)؛

منابع داخلی تأمین مالی.

در ادامه هر یک از این منابع به گونه ای تفصیلی مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

1-منابع خصوصی تأمین مالی 

اولین منبعی که کارآفرینان جهت تأمین وجوه موردنیاز برای راه اندازی کسب و کارهایشان، به آن رجوع میکنند، منابع خصوصی است. برای این گروه محاسبات ریسک و بازده، به مانند دیگر گروه‌ ها دارای اولویت نخست نیست. 

منابع شخصی )پساندازهای شخصی): نخستین جایی که یک کارآفرین در جستجوی پول به سراغ آن میرود، منابع مالی شخصی اوست. این منبع ارزان ترین منبع مالی در دسترس است. ظاهراً کارآفرینان منافع خودکفایی را مشاهده نموده اند، به طوریکه رایج ترین منبع تأمین وجوه سرمایه ای که برای کسب و کارهای کوچک به کار میرود، از محل صندوق شخصی کارآفرینان تأمین میشود. 

دوستان و بستگان: پس از صرف وجوه شخصی، کارآفرین به دوستان و بستگانی روی می آورد که ممکن است تمایل داشته باشند تا در کسب و کار او سرمایه گذاری کنند. به دلیل روابط آنها با کارآفرین، احتمال زیادی وجود دارد که این افراد سرمایه گذاری کنند. آنها اغلب صبورتر از دیگر سرمایه گذاران هستند. با وجود این انتظارات غیرواقع گرایانه یا ریسک‌ های درست درک نشده، از خطرهای این سرمایه گذاری های خانوادگی است. برای پرهیز از چنین مسائلی کارآفرینان باید صادقانه فرصت سرمایه گذاری و ریسک‌ های آن را معرفی کنند تا در صورت شکست، دوستان و بستگان را با خود بیگانه نسازند. 

2 -منابع تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض)

تأمین مالی از طریق بدهی شامل وجوهی است که مالکان کسب و کار های کوچک استقراض کردهاند و باید به همراه بهره آن را بازپرداخت کنند. بسیاری ازکارآفرینان به نوعی از سرمایه ناشی از بدهی (استقراض) برای راه اندازی شرکت های خود بهره میبرند. اگرچه وجوه قرض گرفته شده به کارآفرین این اجازه را میدهد که مالکیت کامل شرکت را در اختیار داشته باشد، با این حال او باید بدهی ایجاد شده در ترازنامه را تعهد کند و به همین ترتیب آن را به همراه بهره متعلق به آن، در آینده بازپرداخت کند. افزون بر این، به دلیل ریسک بیشتر کسب و کار های کوچک، آنها باید نرخ بهره بیشتری را نیز پرداخت کنند. با وجود این، هزینه‌ های تأمین مالی از طریق استقراض اغلب پایینتر از تأمین مالی از طریق سهام بوده و برخالف تأمین مالی از طریق سهام متضمن رقیق شدن مالکیت کارآفرینان در شرکت نیست. کارآفرین که بر جستجوی تأمین مالی از طریق استقراض است، به سرعت با دامنه گستردهای از گزینه‌ های اعتباری روبرو میشود. در ادامه منابع تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض) مرور خواهد شد.

بانک‌ های تجاری 

بانک‌ های تجاری بیشترین تعداد و بیشترین تنوع وامهای کسب و کار های کوچک را ارائه میکنند. مالکان کسب و کارها، بانک‌ ها را به عنوان اولین قرضد هندگان مدنظر قرار میدهند. بانک‌ ها  غالباً در فعالیت های اعطای وام خود محافظهکارانه عمل میکنند و ترجیح میدهند تا در هنگام تخصیص وام های خود به کسب و کار های کوچک، آنها را به شرکت های درحال فعالیت اعطا کنند تا به یک شرکت نوپای با ریسک بالا. چنانچه بانکی در اعطای وام خود به یک شرکت دچار اشتباه شود، ترجیح میدهد که جریان وجوه نقد کافی برای بازپرداخت وام موجود باشد. نخستین پرسشی که هنگام ارزیابی طرح کسب و کار کارآفرینان در ذهن بیشتر بانکداران نقش میبندد این است که «آیا این کسب و کار قادر به ایجاد وجوه نقد کافی برای بازپرداخت وامی هست که دریافت کرده است ؟« گرچه بانک‌ ها برای تضمین وام هایشان بر وثیقه متکی هستند ولی آنچه بازپرداخت وام را در موعد مقرر تضمین میکند جریان نقد کافی شرکت است. از سوی دیگر، تهیه وثایق و راکد گذاردن آن نیز برای شرکت ها هزینه‌ هایی را در بردارد

مؤسسات وام و پس‌‌انداز: (S&Ls ) 

تخصص مؤسسات وام و پس‌‌انداز در ارائه وام هایی برای دارایی های واقعی است. علاوه بر نقش سنتی آنها در ارائه وام های رهنی برای مسکن، این مؤسسات منابع مالی را برای دارایی های تجاری و صنعتی نیز ارائه میکنند. در یک وام نوعی تجاری یا صنعتی، مؤسسات وام و پس‌‌انداز تا 80 درصد از ارزش دارایی را با برنامه زمانی بازپرداخت تا 30 سال قرض خواهند داد. 

اوراق قرضه 

اوراق قرضه: اوراق معاملهای است که معرف مبلغی وام است با سود که تمامی آن یا اجزای آن در موعد یا موعد معینی باید مسترد شود. 

اوراق قرضه غالبا به عنوان منبع شناخته شده تأمین مالی برای شرکت های بزرگ محسوب میشوند. گرچه کسب و کار های کوچکتر کاندیدای مناسبی برای صدور اوراق قرضه نیستند، با وجود این برخی از شرکت های کوچک هنگامیکه با پاسخ منفی دیگر قرضدهندگان مواجه میشوند، اوراق قرضه را منبعی مناسب برای تأمین وجوه مورد نیاز خود مییابند.

3 -منابع تأمین مالی از طریق سرمایه (حقوق صاحبان سهام) 

اتکاء صرف بر بدهی و استقراض برای تأمین مالی، راه اندازی و یا رشد و توسعه شرکت، ممکن است مشکلات بیشماری را به وجود آورد. سرمایه به دست آمده از استقراض، سرمایه صبوری نیست. مدت زمان وامهای آن به ندرت از 3 تا 5 سال فراتر میرود. از سوی دیگر سرمایه ناشی از بدهی (استقراض)، سرمایه متعهدی نیست. بدهی بازپرداختهای دورهای بهره (فرع وام) و پرداخت نهایی اصل وام را ایجاب میکند. این عامل باعث میشود که در هنگام افت فروش یا دیگر فشارهایی که بر روی سودآوری و بهویژه بر روی جریان نقدی وارد میشود، شرکت در معرض تهدید قرار بگیرد. در چنین مواقعی که شرکت از بازپرداخت های بدهیاش ناتوان میشود، بانک‌ ها ممکن است به عنوان آخرین راهچاره دارایی ها را به مالکیت خود درآورند و یا شرکت را مجبور به انحلال سازند. به همین دلیل صاحب نظران توصیه میکنند که برای شرکت ها یا دستکم شرکت‌ های با پتانسیل رشد بالا، سرمایه‌ های ریسکی متعهد و صبور که بازدهی آن پس از موفقیت قریبالوقوع شرکت پرداخت میگردد، مناسب ترین انتخاب خواهند بود. اینگونه منابع مالی برای کسب و کار های جدید مطلوب محسوب میشوند، چراکه این  منابع عمدتاً بر چشم انداز آتی شرکت تمرکز میکنند، در حالی که بانک‌ ها اغلب عملکرد گذشته شرکت را به عنوان معیار اصلی مدنظر قرار میدهند. در تأمین مالی از طریق سرمایه (سهام)، سرمایه گذار مالک شرکت میشود. در این روش ضمن اینکه ریسک تقسیم میشود، عایدات بالقوه آن نیز تقسیم میگردد. برخی از منابع رایج تأمین سرمایه از طریق سهام را در این بخش مرور میکنیم. 

4 -منابع داخلی تأمین مالی 

منابع داخلی تأمین مالی عبارتاند از: 

١ -دریافت های نقدی حاصل از صدور سهام ٢ -دریافت های نقدی حاصل از صدور اوراق قرضه ٣ -دریافت های نقدی حاصل از صدور وام ٤ -دریافت های نقدی حاصل از صدور سایر تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت

خالصه فصل 

به زبان ساده، کسب و کار عبارت است از حالتي از مشغوليت و به طور عام، شامل فعاليت‌ هايي است که توليد و خريد کالاها و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود، در بر ميگيرد. طرح كسب و كار سندي مكتوب است كه جزئيات كسب و كار پيشنهادي را مشخص مي كند. اين سند بايد ضمن تشريح موقعيت كنوني، نيازها، انتظارات و نتايج پيشبيني شده را شرح دهد و كليه جوانب آن را ارزيابی كند

امروزه كسب و كارهاي خانگي از بخشهاي حياتي و ضروري فعاليتهاي اقتصادي كشورهاي پيشرفته محسوب ميشوند. كسب و كار خانگي از نظر ايجاد شغل، نوآوري در عرضه محصول يا خدمات، موجب تنوع و دگرگوني زيادي در اجتماع و اقتصاد هر كشور ميشوند. همچنين براي جوانان، كسب و كارهاي خانگي نقطه شروع مناسبي براي راه اندازي كسب و كار شخصي است، زيرا راه اندازي آن در مقايسه با ديگر انواع كسب و كار ساده و آسان است. کسب و کار اینترنتی به فروش محصولات یا خدمات در اینترنت گفته میشود. این نوع کسب و کار به سرعت در اقتصاد امروز رشد و پیشرفت کرده است. خرید و فروش اینترنتی به کوچکترین کسب و کارها نیز این امکان و فرصت را میدهد که به مخاطبان خود در سطح جهانی با حداقل هزینه دسترسی پیدا کنند. امروزه بیش از 900 میلیون نفر در سطح دنیا از اینترنت استفاده میکنند. 69 درصد از این جمعیت، در طول 90 روز، دست کم یک خرید از اینترنت داشته اند

يك سيستم اطلاعات سيستميبراي پردازش، ذخيره، تحليل، و اشاعه اطلاعات در دستيابي به یك مقصود مشخص است. سيستم اطلاعاتً حتما نبايد رايانه اي باشد يا از ديگر فناوري‌ ها استفاده كند اگر چه امروزه استفاده از رايانه در سيستم‌ هاي اطلاعات گريز ناپذير است. 

شروع كسب و كار يكي از جالبترين عملكردهايي است كه یك فرد ميتواند داشته باشد. بيش از ده ميليون نفر هرساله كسب و كاري را آغاز مي كنند و در نتيجه بيش از سه ميليون كسب و كار كوچك هر ساله ايجاد ميشود. كارآفريني مزاياي متعددي دارد و در نتيجه رقابت در اين حيطه نيز بسيار است. درك ابعاد اين رقابت و طرح كسب و كار دقيق و كارا ميتواند منجر به شروع يك كسب و كار موفق شود. 

سه دستۀ اصلي و عمده از مشاغل در دنياي نوين فناوري اطلاعات، جديداً پديد آمدهاند كه آن طور كه بايد و شايد نميتوان آنها را در دسته بندي موجود جاي داد. اين سه دسته عبارتند از : مشاغل مبتني بر وب، مشاغل مرتبط به پايگاه هاي اطلاعاتي و مهندسي نرمافزار و مشاغل مرتبط با سيستم ها. 

پس از توسعه و به كارگيري فناوري، فرصت هاي كار در مشاغل جديد به وقوع ميآيد كه هم ارزش افزودۀ زياد دارند و هم سختي آنها كم است و هم سطح رفاه اجتماعي را بالاتر ميبرند. البته پيوستن افراد به اين مشاغل، آموزش لازم و مهارت هاي جديدي را طلب مي كند. 

رشته مهندسی کامپیوتر که به طراحی و ساخت اجزای مختلف کامپیوتر میپردازد، اهمیت بسیار زیادی در دنیای امروز برخوردار است. هدف از طی این دوره تربیت کارشناسانی است که در زمینه تحلیل، طراحی، ساخت و راه اندازی دستگاه ها و مجموعه های سخت افزاری جدید، بررسی و شناخت مجموعه های سخت افزاری و نرم افزاری موجود، نگهداری، عیبیابی و تعمیر و اصلاح و توسعه فعالیت کنند. بهره وري عبارت از ارتباط فيزيكي ميان مقدار توليد ايجادشده (ستانده) و مقدار منابع به كار رفته (نهاده) درآن در دوره توليد است.

هدست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کارها، همواره به عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده است. فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماهها به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه مدیریت کسب و کارها منصرف کند. از سوی دیگر، بدون تأمین مالی کافی، کسب و کار های نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید. 

 

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی )فصل اول)

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی )فصل دوم)

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی )فصل سوم)

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی )فصل چهارم)

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی )فصل پنجم)

 

 

امیدواریم از این مقاله بهره کافی را برده باشید وبرای شما مفید بوده باشد.

سؤالات خود در رابطه با این مقاله و همچنین انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید


این مقاله فایلی برای دانلود ندارد
برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.