تغیر URL در MVC

تغیر URL در MVC

در این مثال ما این کار را برای قسمت آموزش ها انجام خواهیم داد.

برای انجام این کار ابتدا کافیست که دو تا Action داشته باشیم که در یکی از آنها تمام آموزش ها به ما نشان داده شود در صفحه و در دیگری

یک ID بگیرد و روی دکمه (نمایش اطلاعات بیشتر) هر کدام از آموزش ها که کلیک شد جزئیات آن آموزش را نشان دهد. به صورت زیر:

1- اکشن اول:

 

public ActionResult Learn()
{
    List<Tbl_Learn> lst_qLearn b.Tbl_Learn.OrderByDescending(u => u.ID)
.Take(3).ToList();
 
      return PartialView(lst_qLearn);
}

کد قسمت View

<a href="/Home/LearnDetails/@Model.Title">اطلاعات بیشتر</a>

ما در اینجا فقط دکمه ای را که شما باید روی آن کلیک کنید را گذاشته ایم شما میتوانید بر اساس سلیقه و قالب کارخود بقیه آیتم های قسمت ویو را هم اضافه کنید


2- اکشن دوم:

 

public ActionResult LearnDetails(string id)
  {
      Tbl_Learn lst_qLearnDetails = db.Tbl_Learn.First(n => n.Title == id);
      return PartialView(lst_qLearnDetails);
}

کار اصلی که باید شما در این اکشن ها انجام بدهید این است که در View اکشن اول همانطور که در بالا میبینید به جای ID باید Title یا همان عنوان آموزش را به اکشن دوم ارسال کنید، و در اکشن دوم هم آن را مقایسه کنید با بقیه آموزش تا بتوانید متوجه شوید که کدام آموزش است و آن را نمایش دهید.

 

 

امیدواریم این آموزش برای شما سودمند بوده باشد.
سؤالات، انتقادات و پیشنهادات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.


این مقاله فایلی برای دانلود ندارد
برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.