داده کاوی برای برنامه نویسان_فصل اول.مقدمه

داده کاوی برای برنامه نویسان_فصل اول.مقدمه

زندگی ‌در ‌یک‌ شهرِ ‌کوچکِ‌ آمریکایی ‌در ‌‌251 سال ‌را ‌پیش ‌تصور ‌کنید‌. ساکنینِ ‌آن ‌شهر‌، همگی ‌یکدیگر ‌را ‌میشناختند. ‌فرض ‌کنید ‌در ‌این ‌شهر جعبهای ‌از ‌پارچه ‌به ‌یک ‌مغازه‌ میرسید‌.فروشنده‌ متوجه ‌می‌شود ‌که ‌طرحِ ‌یکی ‌از توپهای ‌پارچه، ‌نظرِ‌خانمِ‌‌Clancey را‌ جلب ‌میکند ‌چون ‌فروشنده ‌از ‌قبل ‌می‌دانست ‌که ‌خانم ‌‌Clancey از‌ طرحهای ‌گلدارِ ‌روشن‌ خوشش‌ میآید‌. این ‌فروشنده ‌یک ‌یادآوری ‌در ‌ذهن ‌خودش ‌حک ‌می‌کند ‌تا ‌یادش ‌باشد ‌که‌ دفعه ی‌ بعد ‌که ‌خانم ‌‌Clancey به ‌فروشگاه ‌آمد، ‌این ‌توپِ ‌پارچه ‌را ‌به ‌او ‌نشان ‌دهد‌. آقای‌ ‌Chow Winkler به ‌آقای ‌‌Wilson که ‌یک‌ سالندار ‌است ‌می‌گوید ‌که ‌در ‌فکرِ ‌فروشِ‌ تفنگِ‌ یدکیِ ‌خود ‌با ‌مدل ‌«رمینگتن»‌ است‌. آقای ‌‌Wilson هم ‌همین ‌اطلاعات‌ را ‌به ‌آقای‌ Bud ‌Barclay میدهد،‌ زیرا ‌می‌داند ‌که ‌آقای ‌‌Barclay دنبال ‌خریدِ ‌یک ‌تفنگِ ‌با کیفیت‌ است‌. کلانتر ‌‌ Valquezو ‌سربازِ ‌زیر دستش ‌میدانند ‌که ‌باید ‌مراقب ‌‌ Lee Pye باشند ‌زیرا ‌این‌ شخص‌ آدمی ‌قوی ‌بوده ‌که ‌دوست ‌دارد ‌مست ‌کند ‌و ‌علاوه ‌بر ‌آن، ‌اخلاق‌ درست ‌و ‌حسابی‌ هم‌ ندارد‌.‌ همانطور‌ که ‌متوجه‌ ‌ شده اید، ‌زندگی ‌در ‌یک‌ شهر ‌کوچک‌ در ‌‌211 سال ‌پیش‌ تماماً ‌حول ‌و ‌حوش ‌ارتباطات ‌جریان ‌داشت. ‌

در ‌چنین ‌شهری‌‌ آدمها ‌سلایقِ ‌شما‌را ‌میدانستند، ‌علاوه‌ بر ‌این،‌ آنها ‌از ‌وضعیتِ‌ سلامتیِ‌ شما ‌نیز ‌با‌خبر ‌بودند‌. حتی ‌میدانستند ‌که ‌شما ‌مجرد‌ هستید‌ یا ‌متاهل‌. چه ‌خوب ‌چه ‌بد،‌ این ‌یک‌ جبه ی‌ شخصی سازی ‌شده ‌(‌)personalized بود ‌و ‌این ‌زندگیِ ‌شخصی سازی شده‌ در ‌اکثر ‌نقاط ‌جهان ‌نیز ‌صادق ‌بود. ‌اجازه ‌بدهید ‌‌211 سال ‌به ‌جلو ‌برویم‌. نزدیکی‌ سال ‌2691 میلادی‌. در‌ این‌ سالها، ‌روابطِ‌ شخصی سازی شده‌ ‌ متر ‌رخ ‌می‌داد ‌ولی ‌هنوز ‌هم ‌وجود ‌داشت.‌‌ در ‌این ‌سالها، ‌یک‌ مشتریِ‌ لادی ‌با‌ مراجعه ‌به ‌ مغازه ی ‌کتاب فروشی ‌ممکن ‌بود ‌با‌ جمله ی ‌«کتابِ ‌جدیدِ ‌ James
‌Michener موجود ‌است» ‌توسط ‌فروشنده ‌مواجه ‌شود‌. زیرا ‌فروشنده ‌میدانست ‌که ‌معمولاً‌ یک‌ مشتریِ ‌نولی ‌به‌ ‌ کتابهای‌ ‌ ‌James Michener علاقه مند‌ است‌. و‌ یا ‌اینکه ‌فروشنده‌ معمولاً‌ کتابِ ‌«وجدان‌محتاط»‌ اثر‌‌Barry Goldwater را ‌به ‌مشتریان ‌پیشنهاد ‌می‌داد ‌زیرا‌ ‌ میدانست ‌که ‌معمولاً ‌مشتریانِ ‌نوعی‌‌ محافظه کار ‌هستند‌. یا‌ برای ‌مثالِ‌ ساده تر، ‌در ‌همین‌ حول ‌و ‌حوشِ ‌سال‌‌، 2691 یک ‌مشتری ‌برای ‌صرف ‌شام ‌به ‌رستوران‌ میآید ‌و ‌پیش خدمت ‌به‌ او ‌میگوید: «‌همان‌همیشگی؟» ‌امروزه ‌نیز هنوز‌تکه هایی‌از ‌آن ‌شخص ‌ سازی ‌(‌)personalization وجود ‌دارد‌. مثلاً ‌فرض‌ کنید ‌من ‌به ‌کافی شاپِ ‌محلِ ‌خودم ‌در ‌مِسیلا ‌(شهر ‌‌ ) Mesilla می‌روم ‌و ‌پیش خدمت‌ میگوید: «‌یک ‌قهوه ‌لاته ‌با ‌یک‌ شاتِ ‌اضافه؟» ‌زیرا ‌پیش خدمت ‌می‌داند ‌که ‌این ‌همان ‌چیزی است‌ که ‌هر‌ روز ‌صبح ‌سفارش‌ می‌دهم‌. یا ‌برای ‌مثال،‌ سگ‌ خانگیِ ‌خودم ‌را ‌نزدِ‌ آرایشگرِ‌

‌ سگهایم ‌میبرم ‌و ‌آرایشگر ‌احتیاجی‌ ندارد ‌که ‌از ‌من‌‌ درباره ی‌ ‌ نحوه ی ‌کوتاه ‌کردنِ ‌موهای‌ سگم ‌سوالی ‌بپرسد‌. او‌ دیگر‌میداند ‌که ‌من ‌یک‌ مدلِ ‌خاص‌ (مثلاٌ ‌مدلِ ‌گوش ‌آلمانی ‌بدون‌ زواید ‌اسپرت‌) برای ‌موهای ‌سگم ‌میپسندم. ‌اما ‌چیزی‌ که ‌واضح ‌است ‌این ‌است‌ که‌ اوضاع‌ در ‌مقایسه ‌با ‌آن ‌شهر ‌کوچکِ ‌‌211 سالِ ‌پیش‌ تغییر ‌کرده ‌است‌. خوار و بار فروشی‌ها ‌و‌‌ فروشگاه های ‌حجیم ‌جایگزین ‌بقالیهای ‌محلی ‌و ‌دیگر‌ فروشنده ها‌ ‌ شده اند‌. در ‌آغازِ ‌این ‌تغییرات،‌‌ انتخابها ‌محدود ‌بودند‌. (‌Henry Ford بنیان ‌گذار‌ شرکت ‌فورد) ‌زمانی ‌میگفت: «‌هر ‌مشتری ‌میتواند ‌یک ‌ماشین ‌با ‌هر ‌رنگی ‌که ‌دلش‌ میخواهد ‌داشته ‌باشد، ‌البته ‌تا ‌زمانی ‌که ‌رنگ ‌انتخابی ‌سیاه ‌باشد». ‌ ‌ فروشگاه های ‌ضبط‌ صوت،‌ ضبط‌ ‌ صوتهای ‌محدودی ‌داشتند‌. ‌ کتاب فروشی ها ‌یک‌ سری ‌کتاب ‌محدود ‌داشتند‌. بستنی ‌میخواستید؟ ‌انتخاب ها ‌بین ‌وانیلی، ‌شکلاتی ‌و ‌یا ‌شاید توت فرنگی ‌بود. ‌ماشین ‌
لباسشوی ‌میخواستید؟‌ اگر ‌در ‌سال ‌‌2651 یک ‌ماشین ‌لباسشویی‌ از‌ یک‌ فروشگاه ‌محلیِ‌ (‌Sears یک‌ برندِ ‌فروشگاه‌ زنجیره ای‌در‌آمریکا‌) میخواستید، ‌دو ‌انتخاب ‌وجود ‌داشت‌: مدل‌ استاندارد ‌با ‌قیمت‌ ‌55 دلار ‌یا ‌مدل ‌لوکس‌ با ‌قیمت ‌‌65 دلار.


این مقاله فایلی برای دانلود ندارد
برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.